IVAN GERMANOV

5Rythm - танцът на душата

5Rythm – Пътят на танцуващата душа

В основата на практиката 5Rhythms са петте отделни ритъма: поток, стакато, хаос, лирика и покой. Всеки ритъм представлява уникален аспект на човешкото преживяване и служи като врата към изследване на различни емоционални състояния и аспекти на себе си.

Healthcare

Holiday Spirit Delightful remarkably mr on announcing themselves entreaties favourable. About to in so terms voice at. Equal an would […]

Seasonal Collection

My Skills and Achievements Delightful remarkably mr on announcing themselves entreaties favourable. About to in so terms voice at. Equal […]