IVAN GERMANOV

5Rythm - танцът на душата

5Rythm – Пътят на танцуващата душа

В основата на практиката 5Rhythms са петте отделни ритъма: поток, стакато, хаос, лирика и покой. Всеки ритъм представлява уникален аспект на човешкото преживяване и служи като врата към изследване на различни емоционални състояния и аспекти на себе си.

Шифърът на фруктозата: Как сме еволюирали успешно, за да бъдем дебели

Шифърът на фруктозата: Въздействието на еволюцията върху метаболизма. Глюкоза срещу фруктоза: обяснена динамика на енергията. Нарушение в сигналите за глад.